top of page

Gelderland heeft een rijk aanbod aan kunst en cultuur!

Zeker als het gaat om podiumkunsten voor de jongste

bewoners. Maanlanders is lid van het nieuwe Netwerk Jeugdpodiumkunsten Gelderland. Een samenwerkingsverband van professionele aanbieders uit Oost-Nederland, ontstaan vanuit de organisaties en ondersteund door de Provincie Gelderland. 

 

Het netwerk heeft de ambitie om de komende jaren zoveel mogelijk leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met de Gelderse receptieve podiumkunsten. In concertzalen, in theaters èn op scholen!

Het netwerk onderstreept daarbij het belang van een nauwe samenwerking met de diverse cultuurpunten om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd worden.

Het netwerk zet zich in op een gerichte spreiding in de provincie en wil daarmee zichtbaar zijn in zowel de grote Gelderse steden als de regio-gebieden. Via onderstaande knoppen kunt u het gehele aanbod voor het onderwijs downloaden.

bottom of page