top of page
portretAnnelies.jpg

Het werk van Annelies van Wieringen kenmerkt zich door een grote  oorspronkelijkheid. Haar compassie voor de worstelende mens zie je terug in de verhalen die ze brengt en die een pleidooi vormen voor het aanvaarden van de minder mooie kanten van het bestaan. Ze brengt deze verhalen met relativering, humor en ontroering.

Ze ontwikkelt bij Maanlanders vernieuwende,

interactieve voorstellingen waarbij het publiek actief deelneemt aan het verhaal.

portretThekla.jpg

Thekla Wildekamp, opgeleid als theaterdocent

aan de Hogeschool voor de kunsten in Kampen, het huidige Artez, heeft zich bij een uiteenlopend aantal gezelschappen gespecialiseerd op het gebied van educatie binnen het jeugdtheater. Heen en weer springend tussen theaterzaal

en klaslokaal heeft zij bij Maanlanders maar één doel: Het artistieke aanbod verbinden met het onderwijs om zo te werken aan waardevolle cultuureducatie voor ieder kind.

bottom of page